Välkommen / Welcome

Välkommen

Formuläret stöds av webbläsarna Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox och Safari.

Logga in eller skapa en ny användare, därefter väljer du Anslag eller Stipendium.

Ansökningsperioderna öppnar 2 månader före sista ansökningsdag för respektive utlysning och stänger kl 23.59 på ansöknigsperiodens sista dag.

På grund av COVID-19 flyttar Stiftelsen fram datum för de utlysningar som har sista ansökningsdag 1 april 2020 till 14 april 2020.

Observera!

  • Tecknen < och > får inte användas i något fält i ansökningsformuläret.
  • Varje ifylld flik måste sparas separat innan nästa flik fylls i.